INDUSTRIJSKI TLAKI ZAGLAJEN BETON
Po izravnavi in osnovni obdelavi površine sledi postopek dodatne obdelave. Dodatna obdelava se prične izvajati, ko je beton osušen do stopnje, da se lahko po njem hodi brez puščanja odtisov. Dodatna obdelava se izvaja s kovinskimi gladilkami ali strojno, z napravami, imenovanimi rotacijski gladilci ali helikopterji. Rezultat glajenja je skoraj popolnoma ravna in gladka površina. Tal-M korund 3 / Mineralni posip za oplemenitenje betonskih tlakov Lastnosti:Suhi posip – mešanica trdih mineralov za površinsko oplemenitenje industrijskih betonskih tlakov in estrihov za visoke obremenitve. Mineralni posip površini betonskega industrijskega tlaka ali estriha izboljša mehanske lastnosti in odpornost proti obrabi. Podlaga: Sveži beton razreda minimalno C25/30 s čim manjšim faktorjem V/C. Področje uporabe:Za izdelavo zunanjih in notranjih industrijskih tlakov, izpostavljenih visokim obremenitvam in prometu vozil s trdimi kolesi. Primeren je za razne delavnice, proizvodne hale, skladiščne hale, parkirne garaže, nakupovalna središča, šole, čistilne naprave, hangarje itd. Poraba:Srednje obremenitve: 6 kg/m2.Težje obremenitve: 7,5 kg/m2.Izredne obremenitve: 10,5 kg/m2. Več informacij o izdelku:http://www.kema.si/si/proizvodi/tal-m-korund-3.htm Tal-M kvarc / Mineralni posip za oplemenitenje betonskih tlakov Lastnosti:Suhi posip – mešanica trdih mineralov za površinsko oplemenitenje industrijskih betonskih tlakov in estrihov za visoke obremenitve. Mineralni posip površini betonskega industrijskega tlaka ali estriha izboljša mehanske lastnosti in odpornost proti obrabi. Podlaga: Sveži beton razreda minimalno C25/30 s čim manjšim faktorjem V/C. Vgrajevanje: S posipom pričnemo, ko se beton toliko strdi, da je nanj mogoče stopiti brez ugrezanja. Posipamo v dveh korakih. Beton zglajujemo z rotacijskimi gladilkami z lopaticami, dokler se posip popolnoma ne vtisne v podlago in veže vlago iz nje. Poraba:
4–6 kg/m2 Področje uporabe:Za izdelavo srednje obremenjenih zunanjih in notranjih industrijskih tlakov. Več informacij o izdelku:http://www.kema.si/si/proizvodi/tal-m-kvarc.htm Tal-M korund 10 / Mineralna prevleka za oplemenitenje betonskih tlakov Lastnosti:Gotovo pripravljena mešanica na osnovi cementa, trdih mineralov kremena in korunda, mikroarmirnih vlaken in dodatkov. Za pripravo mikroarmirane cementne prevleke za površinsko oplemenitenje industrijskih betonskih tlakov, izpostavljenih izredno visokim obremenitvam. Podlaga: Sveži beton razreda minimalno C25/30 s čim manjšim faktorjem V/C. Področje uporabe:Za izdelavo zunanjih in notranjih industrijskih tlakov, izpostavljenih izredno visokim obremenitvam. Primeren je za železarne in druge metalurške obrate, industrijske hale, hladilnice, avtoceste, betonske piste, vozne in prekladalne rampe itd. Poraba:21 kg/m2 za sloj debeline 10 mm.

     T +386 (0)2 61 61 888    M +386 (0)41 65 07 59    E info@sgdstrdin.si

SGD STRDIN