BRUŠENJE/POLIRANJE Beton, površinsko obdelan s pomočjo HTC-strojev s kombiniranim brušenjem in poliranjem. Tla niso le estetskega videza, ampak tudi pripomorejo k boljšemu delovnemu okolju. Za dosego optimalnega rezultata je potrebnih do 7 brušenj – poliranj, ki privedejo tla do popolnega sijaja.

     T +386 (0)2 61 61 888    M +386 (0)41 65 07 59    E info@sgdstrdin.si

SGD STRDIN
Področje uporabe:
Zaradi navedenih lastnosti uporabljamo podlivne neskrčljive malte Alteks zlasti tam, kjer je posebno pomembno, da ne pride do krčenja malt in kjer so zahteve za visoke zgodnje in končne trdnosti (podlivanje strojev, žerjavnih prog, zalivanje sider, razna sanacijska dela, tankoslojne preplastitve betonskih tlakov). Več informacij o izdelku: http://www.tkk.si/default.asp?id=900 *Panbex http://www.panbex.cz/index.php?menu=4&submenu=410&lang=en) *Modificirana polimerna malta po recepturi inštituta Irma PREPLASTITVE *Novit 10
Polimercementna malta za prenovo poškodovanih betonskih tlakov za sloj 5–20 mm. *Altex
Podlivne neskrčljive malte Alteks so suhe mešanice cementa, specialnih peskov (0–1,5 mm, 0–3 mm, 0–7 mm) in kemijskih dodatkov, ki omogočajo ekspanzijo in močno plastificiranje – omogočajo izredno dobro vgradljivost. Malte nabrekajo v času do popolne strditve. Za izdelavo neskrčljivega betona granulacije 0–16 mm lahko Alteksu 0–7 dodamo 25 –30 utežnih delov granulata 8–16 mm. Priporočamo predhodne preskuse! Po naročilu pripravimo tudi mikroarmirane Altekse z dodatkom polimernih vlaken. SANACIJE BETONSKIH TLAKOV